Az energetikai szakreferens feladatai

A referens munkájára vonatkozó előírások és feltételek

Segítségre van szüksége?

Energetikai szakreferens megbízásos jogviszonyban

A kötelezett vállalkozás által megbízott energetikai szakreferens lehet természetes személy és gazdálkodó szervezet is. A jogszabályi előírások szerint a referens a kötelezett vállalkozásnak nem lehet alkalmazottja, tőle munkajogilag független szakértő kell hogy legyen. Szakreferens csak a rendeletben meghatározott alap- vagy mesterfokú szakképzettséggel rendelkező személy lehet, aki teljesítette a szükséges jogosultsági vizsgát és az egyéb előírt feltételeknek is eleget tesz.

Amit kínálunk

Telefonos vagy személyes konzultációt minden érdeklődőnek.

Havi díjas szolgáltatást a kötelezetteknek.

Teljes jogszabályi compliance-t (megfelelést).

Folyamatos közreműködést az energiahatékonyság fejlesztésében.

Részletek

A referens feladatai

 • Figyelemmel kíséri és dokumentálja a vállalkozás energiafelhasználásának alakulását.
 • Figyelemmel kíséri a fogyasztás-csökkentő intézkedések megvalósítását.
 • A fentiekről havi és éves jelentést (riportot) ad a vállalkozás számára.
 • Közreműködik a vállalat éves MEKH adatszolgáltatásának előkészítésében.
 • Ellátja az energia beszerzésével, ennek biztonságával kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
 • Részt vesz a cégalkalmazottainak takarékos szemléletének kialakításában.
 • 2018-tól kezdve a nagyfogyasztó berendezések kötelezően telepítendő almérőit nyilvántartja és azok adatait rendszeres jelentésében dokumentálja.
 • Megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakításában és működésének fenntartásában.
 • Javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztési lehetőségekről, ide értve a fejlettebb üzemeltetési megoldásokat.
 • A végrehajtott fejlesztések eredményeként elért megtakarítást dokumentálja.
a szakértő referens diplomája

Energetikai szakreferens vagy auditor - mi a különbség?

Energetikai szakreferens Energetikai auditor
Folyamatos felügyeletet végez Egyszeri vizsgálatot végez (négyévente)
A változásokat figyeli és követi A pillanatnyi állapotot értékeli
Havi és éves jelentést készít Audit jegyzőkönyvet készít
Nagyfogyasztó vállalkozásoknak kötelező Nagyvállalatoknak kötelező
Fejlesztéseket implementál és követ Javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztésekről
Folyamatosan rendelkezésre áll Eseti megbízással dolgozik

A referensi jogosultság feltételei

 • rendelkezik szakirányú mérnök végzettséggel
 • legalább 3 év, szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik
 • a Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott szakmai vizsgát teljesítette
 • a kötelező éves referensi továbbképzésen részt vesz
 • ötévente vizsgán megújítja a szakmai jogosultságát

Külföldi szakértő

Az Európai Unió tagállamában letelepedett természetes személy és szervezet Magyarország területén letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében nyújthat energetikai szakreferensi szolgáltatást, ha megfelel a törvényben előírt követelményeknek és egyedi szabályoknak.

Havi beszámoló

A jogszabály előírásai alapján az energetikai szakreferens minden hónapban jelentést készít a vállalkozás tárgyhavi energiafelhasználásának mértékéről, és a korábbi fogyasztási adatok tükrében értékeli azt. Az értékelés során figyelembe veszi a megvalósított hatékonyság-növelő fejlesztések hatását, a beruházások tervezett céljait és elért eredményeit.

Éves beszámoló

Az energetikai referens a tárgyévet követő május 15-ig készíti el az éves beszámolót, amely a havi beszámolók bővített tartalmú összegfoglalása. A beszámoló az éves energiamérleg mellett tartalmazza a végrehajtott fejlesztések és az alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért megtakarítási eredményeket. A megbízó igényeinek megfelelően az éves beszámoló az alábbi fejezetekkel egészülhet ki:

 • az energia beszerzési árak alakulásának követése
 • az energiamérleg fajlagos értékeinek iparági benchmark összehasonlításai
 • energetikai hatékonyság-növelő beruházások tervezése, megvalósulásuk szakmai támogatása
 • tanácsadás az energiafelhasználás optimalizálására
 • pályázatfigyelés, szemléletformálás (hírlevél, előadás a vállalat munkatársainak)

Az elkészült jelentést a vállalkozás a honlapján köteles közzétenni. A nyilvános megjelenítés célja, hogy a cég dolgozói és a külvilág is objektív összképet kapjon a vállalkozás energiapolitikájáról. A beszámoló konkrét értékekkel mutatja ki, hogy ez elmúlt év alatt milyen eredményeket értek el az energiatakarékosság javításában.