Hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek
energetikai felülvizsgálata

Az előíró rendelet

Jogszabályi előírás

264/2008. (XI. 6.)

A 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján meghatározott időszakonként kötelező energetikai felülvizsgálatot végezni minden 20 kw-nál nagyobb teljesítményű hőtermelő berendezésen és minden 12 KW-nál nagyobb teljesítményű légkondicionáló rendszeren. A felülvizsgálat kezdeményezése a tulajdonos illetve az üzemeltető feladata.

Hőtermelő berendezések (kazánok):

Négyévente kell felülvizsgálni
 • 20-100 kW közötti teljesítményű folyékony és szilárd tüzelőanyagú hőtermelő berendezéseket.
 • 100 kW-nál nagyobb teljesítményű gáztüzelésű hőtermelő berendezéseket.
Kétévente kell felülvizsgálni
 • 100 kW-nál nagyobb teljesítményű folyékony és szilárd tüzelőanyagú hőtermelő berendezéseket.
Egyszeri alkalommal kell felülvizsgálni
 • A 15 évesnél régebbi és 20 kW effektív névleges teljesítménynél nagyobb hőtermelő berendezéssel üzemelő fűtési rendszereket csak egyszer kell felülvizsgálni. Ezen felülvizsgálatot követően további időszakos felülvizsgálatok nem szükségesek.

Légkondícionáló rendszerek:

Négyévente kell felülvizsgálni
 • 12-150 kW közötti hűtőteljesítményű légkondicionáló rendszereket
Kétévente kell felülvizsgálni
 • A 150 kW-nál nagyobb hűtőteljesítményű légkondicionáló rendszereket

Ki végezheti el a vizsgálatot?

A felülvizsgálatot a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékben "FH" (kazánokra vonatkozó) és "FL" (légkondicionálókra vonatkozó) jogosultságú mérnök szakértő végezheti el.

Az energetikai felülvizsgálatok célja

A vizsgálat energiapolitikai célja, hogy felhívja az üzemeltetők figyelmét a lehetséges energiahatékonysági fejlesztésekre, illetve megbízható információkat biztosítson ezek mérlegeléséhez. Az épületgépészeti berendezések és rendszerek energetikai hatékonyságára vonatkozóan az alábbi műszaki információkat kutatjuk:

 • a felhasznált energia mennyisége, fajtája, költsége
 • az energiafogyasztási pontok listázása, ezek hatásfoka, veszteségei
 • az energia-ellátás, -beszerzés, -kvóta megfelelősége
 • beruházási javaslatok az energiahatékonyság növelésére
 • üzemviteli intézkedési javaslatok az energiafogyasztás csökkentésére

Az energetikai felülvizsgálati igazolás

Az energetikai felülvizsgálati igazolás tartalmazza a vizsgálat eredményeit a rendelet előírásainak megfelelő formában, a szakértő aláírásával és jogosultsági számával hitelesítve. A megbízó az igazolást köteles megőrizni és hatósági kezdeményezés esetén bemutatni.

A felülvizsgálati eljárás kiterjed a dokumentumok átvizsgálására, a berendezések, rendszerek azonosítására, a méretezés megfelelőségének vizsgálatára, a szakszerű üzemeltetés ellenőrzésére, a szakszerű karbantartás ellenőrzésére, a javasolt módosítások meghatározására.

A tulajdonosra vonatkozó kötelezettség

A rendelet alapján a tulajdonos feladata a hőtermelő berendezéseken és légkondicionáló rendszereken elvégeztetni az energetikai felülvizsgálatot. Ehhez biztosítania kell a szakértő számára az elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, a mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést. A szakértés költségeinek finanszírozása is a tulajdonos feladata. A felülvizsgálati igazolást az illetékes hatóság (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) bekérheti, annak rendelkezésre kell állnia a tulajdonos archívumában.

A rendelet alapján a tulajdonos és az üzemeltető egyetemlegesen kötelezettek a felülvizsgálat elvégeztetésére, szerepkörükről nincs részletesebb jogszabályi rendelkezés.

Tegye fel kérdését!

György-Gombos Lóránd
okl. gépészmérnök
akkreditált szakreferens

Gali András
okl. építészmérnök
energetikai szakmérnök

Mire van szükségünk a szolgáltatás elvégzéséhez?

 • Az árajánlat összeállításához az épület alapterületére, a gépészeti berendezések darabszámára és teljesítményére van szükségünk.
 • A szolgáltatás elvégzéséhez kelleni fog minden műszaki dokumentum, ami a tulajdonos rendelkezésére áll. Ilyen lehet: gépészeti tervek, a kazánok, légkondicionálók kapcsolási rajzai, beszabályozási naplók, energetikai számítások. A hiányzó dokumentumokat a helyszíni szemle során méréssel, szemrevételezéssel pótoljuk.
 • A bejárás során szükséges egy kísérő személy jelenléte, aki célszerűen a gondnok, karbantartó, vagy más olyan személy, aki jól ismeri az épületet.