Gyakori kérdések szakreferens témában

Kinek kötelező?


Mely vállalkozásoknak kötelező igénybe venniük a referenst?
Milyen jogszabály alapján?


A kötelezettségre vonatkozó jogszabályok.
További kérdése van?


Lépjen velünk kapcsolatba és minden kérdésére válaszolunk!

Kire vonatkozik az előírás?

Azon gazdálkodó szervezetekre, amelyek éves energiafelhasználása meghaladja a

  • 400 000 kWh villamos energiát, vagy
  • 100 000 m³ földgázt, vagy
  • 3 400 GJ hőmennyiséget.

A fogyasztást a tárgyévet megelőző 3 év átlaga alapján kell számolni. A vállalkozás teljes energiafogyasztását kell számítani, ennek megfelelően több telephely esetén a telephelyek összes energiafogyasztását kell alapul venni. A bérelt ingatlanok és eszközök fogyasztása is beleszámít a fenti mennyiségekbe.

Tájékoztató adatként közöljük, hogy a fenti villamos áram mennyiség nagyságrendileg 16 millió forintos bruttó éves díjnak felel meg, a fenti gázfogyasztás pedig megközelítőleg 11,5 millió forint bruttó éves díjat jelent.

Példa 1.: egy korlátolt felelősségű társaság összes telephelyén mért együttes éves gázfogyasztás 80.000 m³; az összes villamos áram fogyasztás 300.000 kWh. ››› Nem kötelező a szakreferens.

Példa 2.: egy korlátolt felelősségű társaság összes telephelyén mért együttes éves gázfelhasználás 120.000 m³; az összes villamos áram felhasználás 450.000 kWh. ››› Kötelező az energetikai szakreferens megbízása.

Példa 3.: egy termelő vállalkozás éves villamos áram felhasználása kiemelkedően magas: 1.000.000 kWh; de gázfelhasználása csak 80.000 m³. ››› Kötelező a szakreferens.

Villamos áram és földgáz fogyasztási mérőóra
Jogszabály és törvényi rendelet

Milyen jogszabály írja elő?

A felügyelő hatóság: MEKH

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hivatalos statisztikai szervként kezeli az energetikai szakreferens bevonására kötelezett vállalkozások adatait és felügyeli a szakértők munkáját. A hatóság feladata a vállalatok adatszolgáltatásának ellenőrzése, és ezzel összefüggésben a mulasztások szankcionálása.

A MEKH weboldala

KKV-nak is kötelező az energetikai szakreferens?

A kötelezettség független a vállalkozás nagyságától vagy besorolásától, csak az energiafogyasztás mértékétől függ. Ha a gazdálkodó szervezetnek az éves fogyasztása eléri vagy meghaladja a rendeletben előírt értéket akkor a KKV-nak is kötelező energetikai szakreferenst igénybe vennie.

Mióta kötelező?

A törvény vonatkozó rendelkezése 2016.12.20-án lépett hatályba, tehát az előírás ettől az időponttól kezdve él. A hatóság csak a 2017. június 30-ig tartó moratóriumi időszak után szab ki bírságot a kötelezettség elmulasztása miatt.

Mi a szakreferens feladata?

  • Figyelemmel kíséri az energiafelhasználás alakulását
  • Azonosítja az energetikailag fejlesztendő elemeket
  • Eleget tesz a kötelező adatszolgáltatásnak
  • Tudjon meg többet »

A havi beszámoló tartalma

A havi beszámoló tartalmazza az időszaki fogyasztás mértékét részletes bontásban, az energianemek és a fogyasztási helyek szerint. Az elemzés kimutatja a korábbi adatokhoz viszonyított alakulást, és az elvégzett beruházások eredményeit.

A havi riport részletei »

Éves összefoglaló

A szakreferens feladata, hogy a havi adatok alapján éves összefoglaló » beszámolót készítsen. A vállalatnak ezt a beszámolót a honlapján közzé kell tennie a rendelet előírásai szerint. Az éves jelentés tartalma megegyezik a vállalat kötelező hatósági adatszolgáltatásának tartalmával (lásd alább).

Mi a feladata a vállalkozásnak?

Referens megbízása: Az energiafogyasztási küszöbértéket elérő cégeknek energetikai szakreferenst kötelező igénybe venniük, aki munkajogilag és társasági jogilag független a vállalkozástól.

A referens bejelentése: Az energetikai referens igénybevételének tényét és a szakértő adatait a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) felé be kell jelenteni 30 napon belül.

Beszámoló közzététele: A referens által készített éves jelentést minden év május 31-ig a cégek honlapján közzé kell tenni.

Adatszolgáltatás: A vállalkozásnak a MEKH felé adatszolgáltatást kell teljesítenie a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekről, fejlesztésekről, illetve az üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos megtakarítási adatokról.

Mulasztási bírságok

A kiszabható büntetések

A szabálysértő vállalkozások bírságolását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kezdeményezi, de az eljárást az illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal folytatja le. Ha az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet a kötelezettségének nem tesz eleget, 200.000-2.000.000 forintig terjedő bírság szabható ki rá, akár ismételten is.

Miért vezették be a szakreferensi kötelezettségi rendszert?

Az Európai Unió által elfogadott direktíva alapján a tagországoknak az energiafogyasztás csökkentését célzó intézkedéseket kell hozniuk. A fenntartható fejlődés érdekében kialakított éghajlat- és energiapolitikával foglalkozó intézkedéscsomag része az energetikai szakreferensi mérnöki rendszer, aminek közvetlen célja a takarékos szemléletmód meghonosítása a nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek működésében és döntéshozatalában.

A lakosság és a gazdasági szereplők szemléletformálása fontos eleme Magyarország energiahatékonysági cselekvési tervének. A nemzeti stratégia célja, hogy az állam hozzájáruljon az energia hatékony felhasználásához, a megújuló források alkalmazásának bővítéséhez, és e mellett elősegítse a polgárok tudatos, fenntartható életvitelét.

Alkalmazott vagy megbízott?

A törvény úgy rendelkezik, hogy az energetikai referens a megbízó vállalkozástól munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. A vállalkozásnál dolgozó alkalmazotti jogviszonyú személy tehát nem láthatja el a referensi feladatokat, mindenképp külső megbízottat kell igénybe vennie a cégnek. Ha az adott cégnek van alkalmazott energetikusa, a korábbi feladatait természetesen továbbra is elláthatja, de a jogszabályi előírásnak történő megfelelés csak egy független szakértő megbízásával érhető el.

Mire van szükségünk az ajánlatadáshoz?

  • A vállalkozásnak hány telephelye van, ezek hol találhatók, ingatlanjai mekkora alapterületűek.
  • A vállalkozás (telephelyeinek) éves fogyasztása hozzávetőlegesen mekkora.
  • Az ajánlatkérő / kapcsolattartó elérhetőségére.
Kapcsolatfelvétel