Energetikai szakreferens


Törvényi kötelezettség nagyfogyasztó vállalkozásoknak
Egyeztessen a szakértővel

Energetikai szakreferens: jogosultsággal rendelkező energetikai szakértő, aki független külső tanácsadóként működik közre a vállalkozás energiafelhasználásának optimalizálásában.

Mely vállalkozásoknak kötelező a szakreferens bevonása?

Azon gazdálkodó szervezeteknek, amelyek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

  • 400 000 kWh villamos energiát,
  • 100 000 m³ földgázt, vagy
  • 3 400 GJ hőmennyiséget.

Segítségre van szüksége az értelmezéshez? küszöbértékek és példák

Villamos áram és földgáz fogyasztási mérőóra

Referensi szolgáltatásunk

1

Konzultálunk

Telefonon vagy személyesen egyeztetjük a vállalatra vonatkozó kötelezettségeket és egyedi igényeket.

2

Megállapodunk

Az egyeztetett referensi szolgáltatásoknak megfelelően árajánlatot adunk, ha ez megfelel a vállalatnak, szerződést kötünk.

3

Teljesítünk

A szolgáltatás teljesítése folyamatos jellegű, havi és éves beszámolóval.

Az energiapolitikai cél

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, takarékos magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Az EU direktívája alapján a tagországok energiafelhasználását évi 1,5%-kal kívánják csökkenteni, ami csak a lakosság és a vállalkozások aktív szerepvállalásával megvalósítható.

A szakreferens feladatai

  • figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint a hatékonyság-növelő intézkedések megvalósítását
  • havi és éves jelentést ad a vállalkozás számára
  • közreműködik a vállalkozás számára kötelező hatósági adatszolgáltatás előkészítésében
  • a referens feladatai bővebben

Vonatkozó jogszabályok

A vállalat feladatai

Megbízás, bejelentés: Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezet 30 napon belül köteles tájékoztatni a MEKH-t a referens igénybevételének tényéről, az ezzel kapcsolatos adatokról, illetve az adatokban beállt változásokról.

Mulasztási bírság: 200.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedő bírsággal sújtható az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelezettségének nem tesz eleget. Tovább fennálló szabálysértés esetén a bírság ismételten kiszabható, aminek összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

Adatszolgáltatás: A vállalkozás a MEKH felé adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos megtakarítási adatokról. A gyakorlatban ez az éves szakreferensi energetikai beszámoló tartalmát jelenti.

Mulasztási bírság: A fenti kötelezettség nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal határidő kitűzésével írásban felszólítja a gazdálkodó szervezetet a teljesítésre, és egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki. További nem-teljesítés esetén a bírság ismételten kiszabható.

Felügyelő szerv: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A MEKH szerepe A hatóság szerepe

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal MEKH hatáskörébe számos feladat tartozik, többek között kezeli a nemzeti energiapolitikával kapcsolatos statisztikai feladatokat, felügyeli és ellenőrzi az energetikai szakreferens bevonására kötelezett vállalkozások szabályszerű működését.

Mit kínálunk az Ön vállalkozásának?

A vállalat szakértője

Havi díjas szolgáltatást az energetikai szakreferensi feladatokra

A jogszabályi előírásoknak megfelelő működést, hatósági adatszolgáltatást

Folyamatos energiahatékonysági tanácsadást és rendelkezésre állást

Részletek