Általános Szolgáltatási Feltételek

1. Általános rendelkezések

Kérjük, olvassa el és ismerje meg a jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmát, mielőtt megtekinti, használja a Weboldalt, illetve online Üzenetet küld, vagy más módon felkeres minket.
Azzal, hogy megtekinti, használja a Weboldalt, magára nézve korlátozás nélkül elfogadja az alábbiakban olvasható Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat. Ha nem kívánja elfogadni az alábbiakban leírtakat, kérjük ne használja a Weboldalt. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Üzenet küldésekor a jelölő négyzet (checkbox) kipipálásával Ön teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat. A szakreferens.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) az MFG Csoport Kft. internetes honlapja, amelyen az energetikai szakreferensi szolgáltatás egyes témáival kapcsolatban ismerhet meg információkat az olvasó. 

A szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:
MFG Csoport Kft.
Levelezési cím, székhely: 1112 Budapest, Őrmezei út 29-37. G. lház 4/41
Cégjegyzék szám: 01-09-288113
Adószám: 25769470143
E-mail cím: iroda@mfgcsoport.hu
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 9-től 17-ig, telefon: +36-20-286-5965

2. Definíciók

  1. Szolgáltató: A Weboldal üzemeltetője, az MFG Csoport Kft. az 1. bekezdésben feltüntetett adatokkal.
  2. Weboldal: A http://szakreferens.hu domainen és aldomainjein található, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak összessége.
  3. Szakreferens: az Ügyfélnek ajánlatot adó, illetve az Ügyfélnek dolgozó vállalkozó vagy vállalkozás, aki a Szakreferensi szolgáltatást végzi, és azért teljes körűen felelős.
  4. Szakreferensi szolgáltatás: a különböző energetikai mérnöki munkák és szolgáltatások összefoglaló neve, amelyeket a Szakreferens végez. a Szakreferensi szolgáltatás egy vagy több feladatból, feladatrészből is állhat. Szakreferensi szolgáltatások többek között: 2015. évi LVII. törvény 17/B. pontja szerinti energetikai szakreferensi szolgáltatás, energetikai auditálás, energetikai tanúsítás, nagyvállalati auditálás, épületgépészeti tervezés, műszaki rajzolás, szakértés, műszaki számítások készítése, konzultáció, stb., és egyéb kapcsolódó teendők.
  5. Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Szakreferensi szolgáltatásról érdeklődik, arra vonatkozóan ajánlatot kér, Szakreferensi szolgáltatást rendel meg, vagy szakmai kérdést tesz fel.
  6. Üzenet: az Ügyfél által kifejezett szakmai kérdés, illetve egyedi árajánlat összeállítására irányuló kérelem, megrendelés a Szakreferensi szolgáltatásra vonatkozóan.

3. A Weboldal tartalma

A Weboldalon található információk tájékoztatást hivatottak szolgálni. Szolgáltató fenntartja a jogot a Weboldal tartalmának tetszőleges időpontban történő megváltoztatására, vonatkozik ez jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmára is. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a feltüntetett információk pontosak és naprakészek legyenek, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának használatából eredeztethető kárért vagy hátrányért. A Weboldal tartalma és a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések között esetlegesen ellentmondás fordulhat elő, így javasoljuk a vonatkozó jogszabályokból történő tájékozódást. A Weboldalon jogszabályok kivonata és értelmezése tekinthető meg, ezeket kérjük fenntartással kezelni, mivel egy kivonat - jellegéből fakadóan - nem nyújthat kellően pontos információkat. Weboldalunk helyett az eredeti jogszabályból történő tájékozódást javasoljuk. A Weboldal üzemeltetése során sütiket (cookie-kat) alkalmazunk. Szolgáltató a Weboldalhoz történő hozzáférést felfüggesztheti előzetes értesítés nélkül.

4. Üzenet küldése

Üzenet elküldése jogviszonyt nem keletkeztet Ügyfél és Szolgáltató között. A Weboldalon feltüntetett információk és árak nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak. Árajánlatnak csak az e-mailben megküldött ajánlatok számítanak, amelyet előzetes egyeztetés alapján küld ki a Szakreferens. Szolgáltató és Szakreferens fenntartja a jogot bizonyos Üzenetek, megkeresések indoklás nélküli figyelmen kívül hagyására, elutasítására. A Ptk. szerinti ajánlati kötöttség az e-mailben ajánlatot tevő Szakreferensre vonatkozik, Szolgáltatóra nem. Minden olyan üzleti feltétel, amely a Szakreferensi szolgáltatásra vonatkozik, az Ügyféllel kötendő egyedi szerződésben (továbbiakban: Egyedi Szerződés) kerül meghatározásra. Az Egyedi Szerződés feltételeinek nem képezi részét a Weboldal, vagy az azon feltüntetett információk.

5. A szolgáltatás

A Szolgáltató a Weboldalon információkat szolgáltat, a Weboldalon hirdetett Szakreferensi szolgáltatást közvetlenül a Szakreferens végzi az Ügyfél részére. A Weboldalon található űrlapokkal elküldött Üzenetek nem minősülnek szerződéskötésnek. a Szakreferensi szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötése a Szakreferens és az Ügyfél között történik, ha a feltételekben kölcsönösen megegyeznek. Szolgáltató Szakreferensi szolgáltatást nem végez, feladata kizárólag a Weboldal üzemeltetése és információk szolgáltatása.

6. Felelősség

Teljes mértékben a Szakreferenst terheli a felelősség a Szakreferensi szolgáltatás elvégzéséért, a Szakreferensi szolgáltatással kapcsolatos jogkövetkezményekért, szavatossági, kártérítési igényekért, így különösen, de nem kizárólagosan a Szakreferenst terheli a felelősség a Szakreferensi szolgáltatás szakszerű elvégzéséért, annak szakmai színvonaláért, a jogszabályi előírások betartásáért, az Ügyféllel egyeztetett határidők betartásáért. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy szavatossági jogai, kártérítési követelései kizárólag Szakreferenssel szemben érvényesíthetőek.

7. Elállás, felmondás

Miután a Szakreferensi szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés az Ügyfél és a Szakreferens között létrejött, az Ügyfél 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni a megkötött szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló Egyedi Szerződés alapján a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél a szerződés felmondására jogosult, 14 napon belül, indoklás nélkül.
Az elállásra, felmondásra vonatkozó további feltételeket a „Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet” tartalmazza, melyeket a Szolgáltató és a Szakreferens ügyeik megoldása során irányadónak tekintenek.